Welcome to BITool

Хиляди справки с една заявка

Вход в системата


Влизайки в системата като потребител bitool_demo (без парола), ще имате възможност да видите един по-различен от традиционния стил на разглеждане и анализиране на публично достъпни данни.


Също ще можете да зададете Ваши собствени данни за анализ. Ще можете да задавате измеренията (показателите), по които да се обобщят стойностите за избрани от Вас факти (полета).

Заб.: Web интерфейсът към BITool предполага, че Вашият Web браузер поддържа стандарта HTML 5.


Execution

Execution